Poznajte život zdravotne postihnutého... Muž v zrkadle

09.07.2019

Táto kniha stojí za to... a určite je vhodná aj pre ľudí bez postihnutia, ktorí majú v svojej rodine, alebo v svojom okolí niekoho s postihnutím. 

Viete, ako sa cíti zdravotne postihnutý človek? Viete, ako prekonáva také prekážky, o ktorých zdravý človek nemá ani potuchy? Viete, s akými otázkami o svojich aktivitách, práci a voľnom čase bojuje človek, ktorý je odkázaný od narodenia na pomoc druhých? Viete, s čím nkekedy doslova bojuje človek, ktorý je zdravotne postihnutý a chce sa uplatniť v spoločnosti ako rovnocenný partner zdravých? ... málokto, kto neprežil, tak vie na toto odpovedať... 

Prečítajte si knihu od Jozefa Benku, zdravotne postihnutého podnikateľa, ktorý v tejto svojej knihe otvorene píše o otázkach, ktoré sú uvedené hore. Dozviete sa, ako je vnímaný svet zdravých ľudí, ako sa javí okolie človeka, ktorý pozerá na svet z inej perspektívy než zdravý človek. Je tam autor v zrkadle... 

Knihu si samozrejme môžete objednať, a to priamo u autora vyplnením nasledovného formulára: