Pripravujeme pre rok 2020...

07.01.2020

Rok 2019 a hlavne jeho záver boli velmi rušné, nakoľko sa postupne otvoril na základe našich návrhov priestor pre prípravu projektov v oblastiach, ktoré na Slovensku v posledných desaťročiach neboli riešené, alebo nebolo dosiahnuté potrebného výsledku, ktorý by bol pre osoby s obmedzenou mobilitou prijateľný a použiteľný. Samozrejme, že na aktivitách, ktoré boli v minulom roku 2019 neúspešné, tak pracujeme ďalej. Príkladom môže byť zamietnutá kategorizácia eurokľúča medzi kompenzačné pomôcky, kde nesúhlasíme s vyjadrením komisie, že osoba so zdravotným postihnutím môže vykonávať potrebu aj bez eurokľúča, čo je pravda, ale kde je dostupnosť a či aj na ulici, keď odomknuté WC pre ŤZP sú často zdevastovené, to už nám neuviedli a zrejme ich to ani nezaujíma. Rovnako ako európsky aspekt celého systému, kde sme Slovensko, zasa na chvoste. Paradoxom je aj jedna otázka z rokovania komisie, v ktorej chceli, abysme riešili aj časovo obmedzené zníženie mobility (napr. pooperačné stavy), pričom naša odpoveď bola otázkou, čo pre to robí a ako toto rieši štát, keď vieme, že nijako... to len na okraj...

Koniec roka 2019 priniesol aj prostredie pre ďalšie pripravované zmeny v doprave, jej kvalite a dostupnosti základných ľudských potrieb spojených s cestovaním osôb s obmedzenou mobilitou. Na základe našich aktivít smerovaných európskemu priestoru a inštitúciám EÚ však môžeme uviesť, že v tomto roku na Slovensko príde aj niekoľko záväzných nariadení k mobilite. Tento postup koordinujeme s našou činnosťou tak, aby zbytočne nedochádzalo k ďalším zmenám tam, kde je možné prostredie ovplyvniť.

Hlavnou úlohou týchto dní je však príprava projektov, ktoré sme navrhli pre prostredie Slovenska a ktorých výsledky potrebujú občania aj návštevníci Slovenska čím skôr. Budeme radi, ak sa nám ozvete s vašimi podnetmi a návrhmi ako v minulom roku, prípadne, ak nájdeme s vami priestor pre spoluprácu.

So želaním všetkého dobrého do nového roku v plnom zdraví :-)