Rok 2021 zrejme bude vyhlásený ako Európsky rok železníc

11.03.2020

Železničná doprava je v každej členskej krajin EÚ dôležitým faktorom hospodárstva a ekonomiky, a preto je treba jej venovať náležitú pozornosť aj zo strany európskych inštitúcií. Viac než rok upozorňujeme na skutočnosť, že technické predpisy pre prístup, nástup, výstup a prestup cestujúcich s obmedzenou mobilitou so zastaralé a neaktuálne. 

Vyhlásenie roka 2021 za Európsky rok železníc je pre nás výzvou nielen pre realizáciu v súčasnosti pripravovaných projektov do tejto oblasti. Rovnako tak považujeme za nutné a dôležité zosúladenie pravidiel bezbariérovosti v tomto sektore a nastavenie technických nariadení v európskom priestore podľa medzinárodných štandardov prístupnosti a potrieb v dnešnej dobe používaných kompenzačných pomôcok, ktoré v dobe prijatia v súčasnosti platných nariadení boli vynímočné, napr. elektrické invalidné vozíky, a pod. V prípade prijatia týchto opatrení budú nariadenia platné aj pre Slovensko, čo je ďalšou možnosťou k zmene prístupu v bezbariérovosti u nás. 

Naše pripomienky a návrhy sme vložili do systému pripomienok Európskej únie a o ich výsledku a riešení budeme priebežne informovať. Na Slovensku je ešte veľa práce v tejto oblasti a nie je to úloha iba pre ministerstvo dopravy a železničné spoločnosti, ale aj pre verejné samosprávy, štát a jeho sektorovú ekonomiku a pod. A záverom treba pripomenúť, že bezbariérové opatrenia nie sú určené iba osobám s obmedzenou mobilitou, ale každému... a to, že do skupiny osôb s obmedzenou mobilitou nespadajú iba zdravotne postihnutí a seniori, ale aj mamičky s kočíkmi...