Sme členom Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

25.11.2017

V dňoch 23. - 24. 11. 2017 sa v Belušských Slatinách uskutočnilo rokovanie najvyšších orgánov Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, kde v programu rokovania okrem iných oblastí bolo aj prijatie našej organizácie za člena tohto odborného združenia, ktoré sa zoberá dopravou a jej systémami.

Na základe výsledkov tohto rokovania môžeme uviesť, že naša organizácia, OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram, je odo dňa 24. 11. 2017 pridruženým členom ÚDPT. 

Na rokovaní sme uviedli dôvody našej žiadosti o prijatie a možnosti aktívnej spolupráce nielen s týmto odborným združením zaoberajúcim sa dopravou na Slovensku, ale aj možnosti rozšírenia doterajšej spolupráce s niektorými jeho členmi, ktorú tak môžeme rozšírit aj do oblasti cestnej dopravy a iných oblastí spojených s cestovaním zdravotne postihnutých vo vnútroštátnom aj medzinárodnom dopravnom spojení. Nechceme byť a nebudeme iba pasívnym partnerom, našou úlohou je aktívne vytvárať prostredie pre rozšírenie mobility, bezpečnosti, kvality a komfortu cestovania a dostupnosti základných ľudských potrieb pre zdravotne postihnutých občanov aj návštevníkov Slovenska.

Oblasť dopravy sme si ako jednu zo základných prostredí pre naše aktivity vybrali preto, že ich dopad je celospoločenský v národnom aj medzinárodnom merítku a doprava premiestni oveľa viac cestujúcich než je občanov Slovenska.

Systém spolupráce vidíme hlavne v koordinovanom systéme ÚDPT voči svojím členom tak, aby došlo k synergickému efektu pre celé prostredie Slovenska. Zároveň môžeme uviesť, že členovia ÚDPT prejavili záujem o spoluprácu v tejto oblasti a že aj z ich strany je ochota prispieť k bezbariérovému prostrediu na Slovensku.