Sme si rovní...

30.06.2019

Sme si rovní? Nie... sme si rovní! ... otáznik, alebo výkričník? Prečo si stále veľa ľudí myslí, že kto je postihnutý, nedokáže také veci ako človek bez postihnutia? Prečo sa stále stretávame s tým, že človek s postihnutím musí čakať na pomoc, ktorej sa musí často doprosovať? Prečo sa stretávame s tým, že človek s postihnutím je pre svoje okolie zátaž a nie prínos? Prečo?

Tieto a iné otázky boli podnetom na vznik komunikačnej platformy Slovenského paralympijského výboru, ktorá dostala pevné kontúry a ktorá prepája sociálne aktivity spojené s rovnosťou tých, ktorí často dokážu viac než zdravý človek, pretože musia prekonávať problémy, ktorým sa zdravým ani nesníva... 

Richard Müller tento stav označil asi najlepšie, pozrite si jeho názor nasledujúce pod tlačidlom: 

Plne sa ztotožňujeme s týmito slovami a preto sa pripájame k tomuto projektu Slovenského paralympijského výboru. Naše aktivity smerované tým, ktorí si niekedy, žiaľ, nemôžu pripadať ako rovní k ostatným a to podľa toho, ako s k nim správa okolie. Na mnohých rokovaniach tento stav pociťujeme aj my, ale treba vytrvalosť, odbornosť a úsilie spolu s odhodlaním, že sme si rovní. 

Váženi paralympionici a všetci, čo sme si rovní... je nám cťou, že sme si s Vami rovní a veríme, že toto postupne pochopia aj mnohí ďalší...  

Chcete aj Vy byť rovní, a nie hluchá a slepá spoločnosť? Pridajte sa... Sme si rovní.