Spoločnosť  WEBNODE opäť podporila naše aktivity

01.04.2020

Informovanosť našich členov, kolegov, dobrovoľníkov, ale aj verejnosti je v dnešnej dobe bez webových stránok a internetu nepredstaviteľná.  Naše webové stránky majú za posledné dva roky vysokú návštevnosť a informácie na nich hľadajú a využívajú mesačne tisícky návštevníkov, a to nielen zo Slovenska.

V minulom roku nám platené služby poskytla sponzorsky spoločnosť WEBNODE. Požiadali sme tuto spoločnosť o predĺženie sponzoringu týmto spôsobom, na čo nám z Webnode zaslali kladnú odpoveď. V tomto roku nás čaká veľa úloh spojených so systémom riešenia bezbariérovosti rovnako ako v oblasti konkrétnych riešení v každom regióne Slovenska. Preto si vážime tejto podpory v oblasti informovanosti návštevníkom nášho webu, ktorí vyhľadávajú naše informácie a správy nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Polska, Francúzska a ďalších krajín.

Ďakujeme spoločnosti Webnode za pomoc a podporu v tejto oblasti, že aj Vy teraz môžete čítať tuto správu. O ďalších aktivitách samozrejme budeme priebežne informovať.