Sú panikové madlá na Slovensku bezpečné?

26.07.2018

Keď prídete do predajne, alebo inej budovy, ktorá je určená pre verejné účely, vidíte často z vnútornej strany na dverách madlo cez celú šírku dverí. Toto je tzv. panikové madlo, alebo kovanie, ktoré slúži nielen ako vchod a východ do objektu, ale aj ako panikové madlo, t.j. pre prípad potreby náhleho opustenia priestoru objektu viacerými osobami naraz, a to hlavne v mimoriadnych situáciách. Tie môžu byť akéhokoľvek charakteru, v poslednej dobe sa na Slovensku stretávame s tým, že neprajníci nahlasujú bomby v objektoch.

V niektorých prípadoch okrem vchodu a východu sú takto pripravené aj ďalšie dvere, ktoré môžu byť uzamknuté v normálnej prevádzke predajne, či objektu. A môžu byť aj zamknuté. V prípade potreby úniku by panikové madlo napriek zamknutiu umožniť otvorenie dverí z vnútornej strany tak, aby sa otvoril ďalší východ. 

A ako to často vidíme, žiaľ... panikové madlá, či kovania, sú síce nainštalované, ale okolo nich je umiestnená ďalšia zábrana, niekedy aj reťaz, to vidíme hlavne v supermarketoch a takmer nikde nie je dodržaná zásada toho, aby sa človek nemohol zraniť pri rýchlom opúšťaní objektu o madlo samotné. Takže hranaté madlá sú v Európe považované za nie bezpečné, či už pre zdravotne postihnutého, alebo pre zdravého človeka. Oblé hrany madiel vytvárajú predpoklad hladkého úniku bez zranenia či poškodenia čohokoľvek, čo opúšťajúci človek má. 

Je treba predpokladať, že človek so zdravotným postihnutím s obmedzenou mobilitou v prípade paniky stráca navyše vplyvom stresu časť svojej mobility a môže tak dôjsť k úrazu. Porozmýšľajte nad tým, ako to u Vás je a či by nebolo vhodné zlepšiť aj toto...

Pod nasledujúcimi tlačidlami nájdete bližšie informácie k týmto dôležitým zariadeniam, ktoré by mali byť súčasťou bezpečnou a funkčnou...