ŤZP cestujúci v Bratislave sa dočkali zmeny na Hlavnej stanici

24.01.2019

V minulom roku sme niekoľkokrát avízovali odstránenie bariér prístupu k vlakom na Hlavnej stanici v Bratislave, do ktorého sa zapojili ŽSR a Magistrát Hlavného mesta Bratislava. Dnes, t.j. 24. 1. 2019 môžeme uviesť, že prvá etapa debarierizácie ŽST Hlavná stanica v Bratislave je dokončená a že ŽSR svoju úlohu v zmysle rozvoja mobility zdravotne postihnutých cestujúcich, ale aj mamičiek s kočíkmi a seniorov, splnili. 

Na základe včerajšej kolaudácie technických opatrení v kompetencii ŽSR boli dnes ráno v 8.00 hod uvedené do predčasného užívania výťahy a podchod určený pre presun ŤZP a mamičiek s kočíkmi tak, aby sa dostali výťahmi na každý perón Hlavnej stanice spolu s bezbariérovým prístupom do budovy, k pokladniam a službám v ŽST. Spolu s tým boli upravené prevádzkové poriadky ŽST a nariadenia, ktoré sa dotýkajú bezpečnej prevádzky stanice v tejto oblasti. Prakticky to znamená, že aj vozičkár sa dostane bezpečne na každé nástupište, do odbavovacej haly, k WC pre ŤZP a pod.

Druhou etapou by malo byť otvorenie výťahu pre verejnosť medzi električkovou zastávkou a budovou Hlavnej stanice, ktorý dokončuje Magistrát Hlavného mesta Bratislava. Tejto inštitúcii verejnej správy sme navrhovali aj ďalšie opatrenia, ktoré by mali byť realizované a ktoré boli schválené. Medzi tie najdôležitejšie môžeme zararadiť vytvorenie parkovacích miest pre výstup a nástup ŤZP priamo pred budovou Hlavnej stanice s dobou státia 15 minút a vytvorenie parkovacích miest pre ŤZP. Samozrejme, že medzi našimi návrhmi v kompetencii magistrátu sú aj úpravy chodníkov a prechodov pre ŤZP a označenie pre nevidiacich.

Vzhľadom k tomu, že je predpoklad, že výťahy a podchod budú využívať nielen ŤZP, upozornili sme v rámci kolaudačného konania na riziká, ktoré sú spojené s týmto a na nutnosť označenia informačnými tabuľami, aby prednosť mali ŤZP a mamičky s kočíkmi a aby cestujúci boli k týmto skupinám tolerantní. Dostali sme odpoveď, že v prípade potreby sú pripravení zamestnanci ŽSR k usmerneniu cestujúcich v prípade potreby. 

Predčasné užívanie technických riešení je rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby SR povolené do 31. 5. 2019, do kedy by mali byť odstránené prípadné nedostatky, ktoré by sa mohli vyskytnúť v prevádzke a celý systém odovzdaný do bežnej prevádzky pre cestujúcich.

O ďalšom vývoji budeme informovať. 

Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram,  Korešpond. adresa: Jaseňová 2, 900 42 Miloslavov                                                                                                 
IČO 50292609                                                                                                                                                                                                    
DIČ 2120288511                                                                                                                                                                                                   
 
Telefon +421 948 497 245
                                                                                     
E-mail: kancelaria.uppz.sk@gmail.com                                                                                                                     
 č.ú. SK22 1111 0000 0014 3254 1016                BIC/SWIFT code: UNCRSKBX
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!