Ujednotenie názvu cieľovej skupiny a jej označovanie v rámci našich aktivít

19.10.2019

Do cieľovej skupiny našich aktivít nespadajú iba osoby so zdravotným postihnutím, a to bez rozdielu - s každým druhom zdravotného znevýhonenia, ale aj seniori a na čo sa často zabúda, aj mamičky s kočíkmi. V súčasnosti existuje niekoľko definovaných názvov a to nielen na Slovensku. Stretávame sa tak s označením občan s ŤZP, klient, osoba s poruchou orientácie a mobility a pod. Oslovili sme preto našich zahraničných kolegov v medzinárodných organizáciách, aký názov našej cieľovej skupiny zodpovedá medzinárodnej terminológii, ktorý by bol použiteľný v našom národnom prostredí, aby došlo k zjednoteniu názvoslovia.

V piatok, 18. 10. 2019, sme boli informovaní, že najvýstižnejším názvom našej cieľovej skupiny je označenie PRM - person with reducated mobility (ang.jazyk) v preklade OOM - osoba s obmedzenou mobilitou.

Toto označenie budeme implementovať, keďže ide o rôznorodú skupinu od zdravých osôb, cez ŤZP po seniorov, do jednotlivých opatrení, pripomienkových konaní, projektov, návrhov a pod.

Tento názov nie je novým pojmom v rámci európskeho priestoru, nakoľko sa už používa napr. v nariadeniach Európskeho parlamentu, v medzinárodných nariadeniach pre železničnú dopravu a pod.