Výnimky pre vstup na Slovensko bez povinnej karantény

20.04.2020

V súvislosti s mimoriadnym stavom na Slovensku, ktorý spôsobil koronavírus COVID - 19, môžu nastať situácie, kedy je treba urýchlený návrat občana na Slovensko zo zahraničia. S jedným druhom tejto mimoriadnosti sa na nás včera obrátili ženy opatrovateľky seniorov v Rakúsku a dôvodom je úmrtie rodinného príslušníka na Slovensku. 

Požiadali sme o vyjadrenie k tejto veci a odpoveď nám poskytli pracovníci víz a pasov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré tu zverejňujeme pre prípad potreby využiť tejto výnimky:

"Vážený pán Kučera,

v odpovedi na Váš dotaz adresovaný p. riaditeľke Kováčovej si po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva SR dovoľujem uviesť, že jednotlivci cestujúci do SR za účelom pohrebu blízkeho príbuzného môžu svoju žiadosť o výnimku z povinnej karantény adresovať na e-mailovú adresu minister@minv.sk. V žiadosti je potrebné uviesť zdôvodnenie cesty, osobné údaje a priložiť kópiu svojho dokladu totožnosti a dokladu potvrdzujúceho účel cesty (napr. úmrtný list, parte a pod.).

Pri vstupe na územie SR sa osoba musí preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 48 hodín.

So žiadosťou o bližšie informácie k podmienkam stanoveným v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/3172/2020 odporúčame komunikovať priamo s Úradom verejného zdravotníctva SR.

S pozdravom

Katarína Stehlíková

vedúca oddelenia víz a pasov | Head of Visa and Passport Unit

konzulárny odbor | Consular Department, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Celé uvedené opatrenie ÚVZ SR nájdete pod nasledovným tlačidlom: