Výpravcovia železničných staníc majú záujem o komfort a bezpečnosť cestovania ŤZP cestujúcich

26.11.2018

Zmeny pravidiel cestovania vlakmi spojené s právami cestujúcich vrátane ŤZP cestujúcich majú na Slovensku prvé výsledky. Zrejme najdôležitejšou informáciou je naše úvodné rokovanie s Odborovou asociáciou výpravcov a dispečerov SR, ktorá zastrešuje jednu z najdôležitejších pozícií v železničnej doprave, ako je uvedené v názve. Ďalej je pre nás dôležité, že každý výpravca pozná svoju stanicu, jej prevádzku, ale aj riziká a nedostatky, ktoré by bolo vhodné minimalizovať, alebo odstrániť.

Využitie praktických skúseností a poznatkov výpravcov chceme zaniesť nielen do nových a pripravovaných návrhov, ale aj doplniť tie návrhy, ktoré boli odovzdané na Ministerstvo dopravy a výstavby SR pre úvodným rokovaním, ktoré prebehlo minulý týždeň v Bratislave. Dobré je to, že ochota spolupracovať v zlepšené prostredia železničných staníc je na obi dvoch stranách a doplnenie si informácií je základom pre zlepšenie celého systému osobnej železničnej dopravy, kde potrebujeme jednak odborníkov na prevádzku a systém, ako aj praktické znalosti v prepojení na špecifické potreby jednotlivých železničných staníc. Sme radi, že naše návrhy môžeme konzultovať nielen na úrovni vedení železničných spoločností a rezortu dopravy, ale priamo s tými, ktorí sú v každodennej prevádzke, ktorí obsluhujú na svojich staniciach cestujúcich a ktorí v mnohých prípadoch chcú sami zlepšiť prostredie železničnej dopravy, tak: "...aby ľudia cestovali radi, bezpečne a komfortne..." ako uvádza predseda Republikovej rady OAVD František Demko.

Ďalšou výhodou tejto spolupráce je aspekt, že podnety, názory a prípadné zistenia po spoločnej príprave poskytneme vedeniu rezortu dopravy s cieľom nielen zvýšiť mobilitu a možnosti cestovania vlakmi pre ŤZP cestujúcich, ale aj zlepšiť prostredie pracovníkov železničných spoločností, ktorí prichádzajú do styku s cestujúcim.

Takže panie a páni výpravcovia a dispečeri, dopravné hlásenie všetkým staniciam: "Hlásenie o meškaní vlaku. Mimoriadny expres Bezbariéry, ktorý mešká od vstupu na Slovensko oproti iným krajinám niekoľko rokov prichádza na každé nástupište každej stanice či zastávky. Nástup do mimoriadneho expresu je možný v každej stanici na Slovensku výhradne pre tých, ktorí chcú zmeniť kvalitu, bezpečnosť a komfort cestovania vlakmi na Slovensku a v medzinárodnej osobnej preprave všetkých cestujúcich vrátane zdravotne postihnutých, seniorov a mamičiek s kočíkmi. Prosíme o urýchlený nástup cestujúcich. Súprava je zložená z vozňov plných práce".

Pán predseda Republikovej rady OAVD, nastúpte prosím, ako vlakvedúci a pán prezident OAVD, pán Mgr. Chovanec vypravte, prosím, tento mimoriadny vlak. Meškáme... v tomto vlaku je veľa cestujúcich, ktorí veria, že vlak dôjde do svojich cieľov čím skôr...chcú ich nielen obyvatelia Slovenska, ale aj jeho návštevníci...