Webová stránka môže byť tiež bariérou

27.02.2020

Stále upozorňujeme na skutočnosť, že bariéry nie sú iba schody, alebo WC pre zdravotne postihnutých, ale každá prekážka, ktorá spôsobuje stav, kedy sa človek niekde nedostane, ale rovnako tak sa nedostane k informáciám. A toto platí pre všetky skupiny zdravotne postihnutých bez rozdielu typu, druhu, či rozsahu postihnutia. Bohužiaľ, pozornosť tejto oblasti je stále venovaná minimálne. A to aj napriek tomu, že máme k nej zákon. 

Štátna správa a verejné samosprávy vo vzťahu k občanovi vytvárajú v zmysle minimalizácie byrokracie viac a viac výstupov, formulárov, nariadení a iných dokumentov a materiálov v digitálnej podobe. Každý tento materiál však musí byť prijateľný aj občanom so zníženou vnímateľnosťou, napr. so zmyslovým postihnutím, t.j. v tomto prípade u slabo vidiacich či nevidiacich občanov a návštevníkov týchto stránok.

Celý systém digitalizácie a zároveň aj kontroly digitalizácie vykonáva na Slovensku ako štátny orgán Úrad podpredsedu vlády pre investície a informovanosť, ktorý je kompetentným orgánom v tejto oblasti. Z tohto úradu sme dostali aj informáciu o  Zákone o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 95/2019 Z. z. s platnosťou od 1. 5. 2019. Upozorňujeme na skutočnosť a znenie zákona v §5, že povinnosť  digitálnej jednoznačnosti a prijateľnosti vyplýva aj pre štátne orgány a im podriadené organizácie. Odporúčame Vám preto zoznámiť sa so zákonom, ktorý nájdete pod nasledovným tlačidlom:

Od minulého roku pracujeme na niektorých informačných zdrojoch smerovaných zdravotne postihnutým práve v zmysle zásad znenia tohto zákona. Pravdou je skutočnosť, že znenie zákona nie je koordinované s ďalšími nariadeniami, ktoré pripravujeme a navrhneme do legislatívneho systému v krátkom čase, rovnako ako to, že osveta v tejto oblasti je nedostatočná. 

K tejto téme sme včera, t.j. 26. 2. 2020 odprezentovali nielen znenie zákona, ale aj špecifiká digitalizácie informácií na katedre dizajnu Fakulty umenia Technickej univerzity v Košiciach študentom aj vyučujúcim. Výsledok je taký, že prednáška otvorila oblasť spolupráce pre ďalšie možnosti spojené nielen s praktickým využitím, ale aj so zapojením študentov a katedry do návrhu potrebných opatrení spojených s aplikáciou zákona. 

V prípade, že aj Vy máte negatívne skúsennosti s prijímaním digitálnych informácií spojených s Vašimi potrebami, dajte nám informáciu, nech môžeme začať riešiť tento stav, ktorému nie je venovaná až taká pozornosť, ktorá je treba. Stačí vyplniť nasledovný formulár