Žilinská univerzita je partnerom medzinárodneho projektu s dopadom aj pre ŤZP

09.11.2017

Tento týždeň sa na pôde Žilinskej univerzity uskutočnil pracovný seminár k medzinárodnému projektu s názvom Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility  skratka GOF4R. Tento projekt, ktorého cieľom je vytvorenie univerzálnej aplikácie pre cestujúcich od MHD po medzinárodnú osobnú prepravu, je jedinečný v jednej veci. Jeho nastavenie vychádza z pohľadu a názoru odborníkov, akademikov, ale aj cestujúcej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých cestujúcich.

Z našej strany boli a budú uvedené podnety a návrhy spojené s nutnosťou zmeny súčasného prostredia prístupu k základným ľudským potrebám a mobility ŤZP do prostredia bazbarierého aj prostredníctvom takýchto projektov. 

Bližšie informácie k projektu môžete získať na webe projektu, pod nasledujúcim tlačidlom:

O zložitosti, systematike a komplexnosti projektu nasvedčuje aj základné schéma prepojení a interakcií jednotlivých súčastí projektu: