Žilinský kraj bez bariér - pokračovanie

06.06.2018

Konferencia Žilinský kraj bez bariér, ktorá sa uskutočnila minulý mesiac na pôde ŽSK bola iba štartom pre zlepšenie prostredia mobility v regióne Žilinského samosprávneho kraja. Druhým krokom, ktorý sme urobili dnes, bola príprava a následne aj odoslanie našich návrhov vedeniu Žilinského samosprávneho kraja tak, aby mohlo dôjsť k ich postupnej realizácii, prípadne úpravám a hľadaní spoločných variantov riešenia.

Materiál, ktorý sme dnes zaslali, obsahuje nielen konkrétne opatrenia za predpokladu zachovania špecifík a charakteristík regiónu a miest, ale aj návrhy pre tvorbu záväzných opatrení v kompetencii VÚC vo vzťahu k problematike, a hlavne návrh prepojenia a využitia koordinácie k nástrojovým potenciálom, nástrojom a štruktúram dostupným v regióne.

Veríme, že postupne budeme môcť zverejňovať prvé závery týchto návrhov, ktoré isto budú predmetom série rokovaní a zrejme nielen s vedením VÚC, ale aj s ďalšími regionálnymi a národnými inštitúciami.