ŽSR menia nielen stanice, ale aj informovanosť cestujúcich

05.02.2018

Informovanosť cestujúcich a prehľadnosť informácií spojených s dopravou vlakmi sú jednou z priorít spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, ktorá dnešným dňom spustila svoj nový web.

Veľmi nás teší, že informácie sú prehľadnejšie, že každá stanica, ktorá je uvádzaná ako bezbariérová, má aj bližšiu špecifikáciu, a že samostatná časť webu je venovaná imobilným a zdravotne postihnutým cestujúcim.

Odporúčame preto nasledovný link pre ŤZP cestujúcich a veríme, že tento spôsob informovanosti je pre verejnosť prístupnejší a lepší.

Máme ešte niektoré návrhy a pripomienky k informovanosti cestujúcich, ale to bude predmetom v pokračovaní rokovaní, na ktorých bola táto otázka otvorená a ako vidno, padla na úrodnú pôdu...