Bezbariérová brána do Tatier

16.02.2018

Dňa 15. 2. 2018 sme absolvovali ďalšie rokovanie so spoločnosťou ŽSR k našim návrhom spojených so zvýšením informovanosti a následne aj komfortu cestovania ŤZP cestujúcich v železničnej stanici Poprad - Tatry s prístupom do Vysokých Tatier.

Táto železničná stanica prešla v nedávnej dobe kompletnou rekonštrukciou, ktorej cieľom bolo aj odstránenie bariér v prístupe k vlakom a od vlakov. 

Vzhľadom na prebiehajúce rokovania nebudeme do ich ukončenia zverejňovať informácie so závermi spojené s našimi návrhmi.

O ďalšom vývoji budeme informovať.