Bratislava ocenila naše aktivity

18.12.2017

Nemusíme uvádzať, že hlavným cieľom všetkých našich aktivít je to, aby výsledky našej činnosti boli vidieť každým občanom či návštevníkom toho, či iného mesta, či regiónu na Slovensku

Jedno z miest, ktoré si nielen všimlo, ale aj sa zapojilo do riešenia našich návrhov spolu s morálnym ocenením našej práce je Hlavné mesto Slovenska Bratislava, kde sme dnes obdržali Ďakovný list. V príhovore pani námestníčky pána primátora MUDr. Ivety Plšekovej k odovzdaniu tohto listu bolo spomenuté nielen systematické odstraňovanie bariér, ale aj systém Eurokľúč.

Za uznanie nielen ďakujeme, ale je to pre nás aj výzva pre ďalšie aktivity v hlavnom meste, ktoré predložíme Magistrátu Hlavného mesta Bratislava zrejme už v januári.

Toto poďakovanie však nepatrí iba nám, ale aj kolegom z dopravných spoločností, verejných samospráv, zdravotne postihnutým, ktorí nám posielajú podnety, ďalším mimovládnym subjektom, s ktorými spolupracujeme a veľa ľudí je v pozadí tohto systému našej práce vrátane našich kolegov v Nemecku, Belgicku a ďalších krajinách EÚ. Osobitné poďakovanie patrí Vladovi, Anke, Ivete, Jankovi, Štefanovi, Brunovi (BE), Holgerovi (D) a mnohým ďalším, ktorí stoja tak, aby sme sa mohli o nich oprieť. Rovnako tak ako n.o. OÁZA v Košiciach, ďalej  vďaka novým potenciálnym kolegom z Bratislavy, ktorí boli tiež ocenení pani námestníčkou a venujú sa starostlivosti o zvieratá, ľudí, kultúru a vzdelávanie v Hlavnom meste Bratislava a s ktorými si vieme predstaviť spoluprácu tak, aby bariéry postupne ubúdali a prístupové miesta systému Eurokľúč pribúdali. Spojením sa dá vytvoriť oveľa viac.

Ďakujeme, Hlavné mesto Bratislava za to, že si všímate prácu druhých, ale naše aktivity budú nielen pokračovať, ale budú sa ešte rozširovať ku prospechu Vašich občanov a návštevníkov v zmysle potrieb málo spomínanej, ale širokej skupiny obyvateľov a návštevníkov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu...