Dotazníky do vedeckých prác

09.10.2017

Ako sme v minulosti uviedli, Katerdra železničnej dopravy Žilinskej univerzity pripravila niektoré témy vedeckých prác, ktoré sú zamerané na zvýšenie komfortu, bezpečnosti a kvality prepravy osobnej železničnej dopravy na Slovensku.

Preto prinášame opäť linky na dotazníky, ktoré sa dotýkajú cestovania samotného vlakmi ako aj pobytu a mobility v rámci železničných staníc pre možnosť vyplnenia formulárov zdravotne postihnutými. Výsledky zisťovania budú použité i pre návrhy spojené s potrebami tejto špecifickej skupiny cestujúcich. Venujte preto chvíľu času týmto dotazníkom aj Vy, nech je možné pripraviť návrhy, ktoré cestujúcej verejnosti zlepšia pocit z cesty vlakmi. Ďakujeme...