Európsky deň bez bariér

17.09.2017

Od 16. 9. 2017 do 22. 9. 2017 prebieha ako každý rok Európsky týždeň mobility, do ktorého sa môžu zapojiť verejné samosprávy, ale aj ďalšie subjekty vrátane mimovládnych organizácií.

Aj my sa zapájame s naším návrhom, ktorý je smerovaný všetkým členským krajinám Európskej únie. Nemusíme zdôrazňovať, že pre mobilitu je treba aj odstraňovanie bariér a rovnako tak je známe, že kde prejde vozičkár, tam prejde aj cyklista, alebo mamička s kočíkom.

Naša aktivita, ktorá po dlhodobej príprave dnes bola odoslaná inštitúciám Európskej únie je uvedenie Európskeho dňa bez bariér ako významného dňa Európy. O tomto boli informované aj vybrané ministerstvá a Úrad vlády Slovenskej republiky.

O výsledku budeme informovať a veríme, že sa nám tento návrh podarí presadiť. Informovali sme aj našich zahraničných partnerov, ktorí tiež tento návrh podporia.