Európsky deň bez bariér

15.11.2017

Dňa 17. septembra tohto roku sme podali návrh na zadefinovanie Európskeho dňa bez bariér medzi významné dni, ktorý bol odoslaný Predsedovi Európskej komisie a predsedovi Európskeho parlamentu.

Na základe odpovedi, ktorá nám došla včera od pani Emmanuele Grange v mene Predsedu Európskej komisie pána Junckera môžeme uviesť, že Európska komisia sa bude týmto návrhom zaoberať a náš návrh bol prijatý na vedomie. Dnes sme oslovili našich zahraničných partnerov s cieľom podpory zavedenia významného dňa Európsky deň bez bariér. Podľa prvých odpovedí našu aktivitu podporia naši partneri z Rumunska, Talianska, Belgicka a ďalších krajín.

Tento návrh rovnako ako aj ďalšie naše aktivity v európskom prostredí sú súčasťou nášho systematického dlhodobého projektu s názvom Európa pre Solidaritu. Jeho základ bol nastavený našimi tromi projektmi podporenými Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ 2016.  

O ďalšom postupe a vývoji budeme informovať na začiatku decembra po návratu z konferencie ACCESS CITY, kam sme obdržali pozvánku.