Európsky týždeň mobility

19.09.2017

V dňoch 16. 9. 2017 až 22. 9. 2017 sa v rámci Európskeho týždňa mobility prípájajú k tejto aktivite mestá a mimovládne organizácie v Európe, ktoré svojím zapojením môžu prispieť k tejto celoeurópskej akcii v rámci svojich aktivít a možností.  

Zapojili sme sa aj my nešpecifickým návrhom, ktorý mobilitu môže nielen podporiť, ale v mnohých prípadoch aj doslova umožniť. 

Naše zapojenie spočíva v návrhu, ktorý sme zaslali predstaviteľom Európskej únie. Jeho predmetom je zadefinovanie Európskeho dňa bez bariér medzi významné dni Európskej únie. Sme pripravení na argumentáciu tohto návrhu rovnako ako na jeho konkretizáciu, pretože podmienkou pre mobilitu je aj prostredie, v ktorom sa má občan či návštevník mesta pohybovať, pokiaľ má problémy s mobilitou samotnou.

O ďalšom vývoji budeme informovať.