Mapa prístupnosti Európy

26.10.2017

Pred niekoľkými dňami nás oslovili nemeckí kolegovia venujúci sa problematike bariér a hlavne prístupnosti pre zdravotne postihnutých s tým, že jeden z ich projektov je projekt mapy prístupnosti krajín EÚ pre potreby hlavne zdravotne postihnutých turistov a návštevníkov miest z iných krajín.

Nielenže, že sme o tomto informovali na práve prebiehajúcom pracovnom stretnutí v Banskej Bystrici, ale označili sme niekoľko miest v tejto mape na Slovensku.

Dovoľujeme si verejne vyzvať verejné samosprávy, ktoré majú či pripravujú mapy bezbariérovosti v svojom prostredí, organizácie, ale aj občanov, aby v rámci svojich možností označili prístupnosť na objekty, prípadne doplnili do mapy objekty a budovy pre návštevníkov za zahraničia. Isto im to pomôže rovnako ako vkladanie označení z ich strán v ich krajinách pre našich zdravotne postihnutých turistov.

Mapu otvoríte kliknutím na tlačidlo:

Rovnako tak dnes vyzývame aj našich partnerov v ostatných krajinách EÚ, aby vyplnili tieto údaje v ich regiónoch tak, aby návštevník vedel, na čo sa má pripraviť a aké prostredie ho očakáva.

Keďže vieme, aký je stav prístupnosti a mobility na Slovensku, toto zároveň považujeme za podnet pre odstraňovanie bariér v slovenských mestách a regiónoch, nemusíme pripomínať, že bazbariérové prostredie je prínosom pre, okrem iného, rozvoj cestovného ruchu.