McDonald´s a Eurokľúč

02.05.2018

Prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá inštalovala do svojich reštaurácií zámkové vložky systému Eurokľúč, bola spoločnosť McDonald´s. Táto spoločnosť vybavuje týmto systémom svoje reštaurácie od 90. rokov minulého storočia. 

Postupom doby a zmenami vlastníckych pomerov u týchto reštaurácií však došlo k tomu, že noví majitelia a prenajímatelia nevedeli význam tejto zámkovej vložky a keď sa menili zámky, tak dali v niektorých prevádzkach vymeniť aj na WC pre zdravotne postihnutých.

Oslovili sme preto vedenie spoločnosti McDonald´s pre Českú a Slovenskú republiku. Mile nás prekvapila odpoveď tejto spoločnosti, ktorá začala preverovať všetky reštaurácie fungujúce pod touto značkou, či je v týchto prevádzkach na Slovensku WC pre ŤZP so systémom Eurokľúč. 

Opäť sa potvrdilo to, že zahraničné spoločnosti, alebo spoločnosti fungujúce v zahraničí, ktoré majú nielen poznatky, ale aj skúsennosti so systémom Eurokľúč v iných krajinách, že nemajú problém s inštaláciou a rozširovaním prístupových miest na Slovensku.

Ďakujeme tejto spoločnosti a veríme, že sa pridajú aj ďalšie komerčné a obchodné firmy, ktoré vlastnia, alebo prevádzkujú WC pre zdravotne postihnutých. O výsledku budeme informovať.