Na prvom mieste kvalita, ktorá znamená aj bezpečnosť

31.10.2019

V tomto roku me dostali niekoľko podnetov a upozornení, že v tom či inom meste na mieste určenom pre ŤZP, napr na WC, sú poškodené, alebo nevhodne umiestnené madlá a iné pomôcky k stabilite tela pri vykonávaní potreby. Problémom je aj uvoľnenie uchytenia do steny, ktoré má rovnaký dopad pre osobu so zdravotným postihnutím ako keby pomôcka nebola nainštalovaná. Rovnako tak je otázna veľmi často kvalita povrchov, ktorá by v hygienických zariadeniach mala byť s antibakteriálnym povrchom, pretože nie je možné vyčistiť povrchy po každom návštevníkovi. O tomto sme informovali nielen našich partnerov a subjekty, s ktorými spolupracujeme, ale aj Úrad pre verejné obstarávanie, aby v rámci možností, odporúčaní či informovanosti mohli informovať obstarávateľov o týchto skutočnostiach, ktoré sú pre zdravotne postihnutých a ich asistentov veľmi dôležité z dôvodu ochrany ich zdravia a bezproblemového využitia hygienických zariadení.

Nechceme ani nebudeme riešiť a súdiť tých, ktorí deklarujú kvalitu pri tom, že realita je iná. Od toho sú na Slovensku iné inštitúcie. Ale v zmysle platnej legislatívy odovzdáme podnet na riešenie kompetentnému orgánu, aby došlo k náprave v čo najkratšom časovom horizonte.

V spojitosti s tým nás teší, že niektoré spoločnosti sa na nás obracajú s dotazom, či máme informácie o kvalitných produktoch pre zariadenia určených pre zdravotne postihnutých, ktoré v mnohých prípadoch musia splňovať prísnejšie kritériá kvality, vďaka čomu sú aj cenovo náročnejšie. To je ďalší problém, a síce tendencia ušetriť všade tam, kde sa dá aj na úkor tých, ktorí zariadenia budú využívať.

Oslovili sme niektorých dodávateľov o preverenie trhu, či sú dostupné na Slovensku a v zahraničí takéto kvalitné produkty. Ako je vidno, tak dostupné sú, iba je nutné dodržiavať prísnejšie kritériá pri ich výberu. Prinášame niekoľko príkladov, ktoré sú určené pre zdravotne postihnutých a ktoré vedia zľahčiť základné diskrétne ľudské potreby: 

Výhodou týchto kľučiek je to, že ich rozmer a konštrukcia umožňuje nižší tlak na otvorenie dverí, nakoľko veľa osôb so zdravotným postihnutím má aj obmedzenou pohyblivosť ruky. Ako sme boli informovaní, kľučky je možné dodať aj v antibakteriálnom prevedení povrchu, čo minimalizuje širenie dotykom prenosných ochorení. 

V tomto prípade je dôležité nielen prevedenie produktov, ale aj ich bezpečné uchytenie. Tieto výrobky sú certifikované pre dospelé osoby so zvýšenou hmotnosťou, čo je u veľa zdravotne postihnutých osôb vďaka obmedzenej pohyblivosti, bežné. Taktiež ich povrch môže byť v antibakteriálnom prevedení.

Obdobne ako u predchádzajúceho tlačidla...

Pre zdravotne postihnutých je dôležité nielen vykonávanie biologickej potreby, ktorá v niektorých prípadoch vyžaduje osobitný postup, ale zároveň aj následná hygiena každej časti tela. Preto sme radi, že napr. na čerpacích staniciach Slovnaft sa v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou začínajú inštalovať tzv. prebaľovacie pulty pre dospelých. Takáto hygienická miestnosť s prebaľovacím pultom by mala byť aspoň jedna v každom meste tak, ako je to zahraničí bežné.


V prípade, že máte otázku, návrh, alebo iný podnet či informáciu, kontaktujte nás. Nedostatok informácií rovnako ako to, že si zdravý človek neuvedomuje potreby a ich špecifiká pre zdravotne postihnutých prinášajú často síce lacné, ale nepoužiteľné, alebo nebezpečné riešenia. 

Kontakt: