Ocenenie MOSTY 2017

14.03.2018

Tento mesiac, ako každý rok, ocení NR ZP ČR projekty a aktivity za rok 2017, ktoré majú najväčší pozitívny dopad na život zdravotne postihnutých občanov Českej republiky. Medzi nominovanými subjektmi a občanmi je aj jeden slovenský subjekt, ktorý začal systematicky odstraňovať bariéry v prostredí svojich členských organizácií, a síce Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. 

A keďže najčastejším turistom a návštevníkom Slovenska je občan Českej republiky, vykonáva táto organizácia aktivity v rámci svojich možností, poslania a kompetencií jednotlivých členov pozostávajúcich hlavne z dopravných spoločností, také aktivity, ktoré zvyšujú mobilitu a dostupnosť základných ľudských potrieb pre nielen občanov Slovenska, ale aj pre obyvateľov Českej republiky a ďalších krajín.

Tešíme sa, že odborná komisia NR ZP ČR a ocenenia MOSTY 2017 posunula túto nomináciu do finálneho kola, ktoré bude súčasťou slávnostného oficiálneho odovzdávania týchto cien.

O výsledku budeme informovať.

Zoznam finálnych nominácií je uvedený v pozvánke na slávnostné vyhlásenie výsledkov pod nasledovným tlačidlom