Parasport24 tour 2018

22.06.2018

Pomáhajú sami napriek tomu, že mnohí z nich sú na pomoc odkázaní... 

V takýchto prípadoch má ich pomoc tú najvyššiu hodnotu a nezáleží na jej výške.  Pozrite si nasledovné video organizácie Parasport24:

Prajeme všetkým prostredie bez bariér, dobre namazané bajky, pekné počasie a slnko v duši spolu s pevným zdravím...