Posledná príležitosť prihlášky k možnosti návštevy výstavy SLOVMEDICA NON - HANDICAP - do 4.10.2017.

02.10.2017

Vážení priatelia,

vzhľadom k tomu, že sme obdržali aj prihlášky formou SMS, samostatných mailov a podobne, dovoľujeme si Vás požiadať rovnako ako ďalších záujemcov o využitie možnosti návštevy výstavy SLOVMEDICA NON - HANDICAP v Bratislave dňa 7. 10. 2017 vyplnením prihlášky na našom webe. V prípade, že nemáte možnosť či zručnosť na vyplnenie tejto elektronickej prihlášky, požiadajte Vašich asistentov či rodinného príslušníka, nakoľko nie je možné kapacitne spracovať toľko žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky prepravného poriadku v železničnej osobnej preprave.

Termín na opravy či doplnenie žiadostí tak predlžujeme do 4. 10. 2017 do 18.00 hod, pak budú informácie vo finálnej podobe zaslané Železničnej spoločnosti Slovensko - Národný prepravca, a ostatným partnerom pre zabezpečenie logistiky a prepravy až na výstavisko INCHEBA, kde sa výstava koná.

Bližšie informácie a prihlášku k mimoriadnej preprave nájdete na linku: 

https://bezbariery.webnode.sk/l/prihlaska-ucastnika-vystavy-slovmedica-non-handicap-v-bratislave/

Akceptované budú výhradne prihlášky podané prostredníctvom tohto elektronického prihlasovacieho systému.

V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnom čísle 0902 530 060.