Príklad z Levíc - informovanosť

25.11.2017

Ako stále uvádzame, každé mesto či región na Slovensku má svoje riešenia, ktoré môžu byť príkladom pre ďalšie mestá a regióny.  V tomto prípade nás zaujal príkld zo ŽST Levice, kde na stanici majú pre sociálne odkázaných obyvateľov zverejnenú aj informáciu nielen pre prepravu ŤZP, ale aj pre niektoré sociálne služby v pôsobnosti, v tomto prípade, Červeného kríža.

Je všeobecne známe, že v zimných mesiacoch sú práve železničné stanice miestom, kam sa uchylujú pre mrazom a počasím ľudia bez domova. Zameranie sa na túto problematiku je dôležitým počinom, nakoľko je možné aspoň časť z nich zachytiť terénnymi sociálnmi službami  a vytvoriť lepšie prostredie v rámci možností nielen im, ale aj ďalším cestujúcim.

Myslíme si, ža základom má byť informovanosť aj týchto ľudí v ťažkej životnej situácii a že takéto informácie by mali byť na každej stanici, ak má mesto či obec vytvorené sociálne služby, prípadne, ako sú dostupné.