Primerané úpravy pre osoby so zdravotným postihnutím

07.07.2019

Na našich rokovaniach sa veľmi často stretávame s otázkou, na akom právnom základe je treba vykonávať úpravy pre ŤZP. Prečo je nutné aj zamestnávať zdravotne postihnutých a prečo sa toto rieši práve teraz a nie v minulosti, ako je to v iných krajinách. Na niektoré otázky vieme odpovedať, ale prečo sa problematika bezbariérovosti odsúvala do pozadia po dlhé roky, na to odpovedať opravdu nevieme.

Vo vyspelých krajinách EÚ, a dúfame, že medzi ne môžeme zaradiť aj Slovensko, je bežné zamestnávať zdravotne postihnuté osoby a tejto skupine ľudí je venovaná i patričná úcta v zamestnaní. Nie je výnimočné vidieť obsluhu v reštaurácii na vozíčku, v kancelárii, na informačnom stredisku, osoby s poruchou sluchu na rôznych administratívnych pozíciách a pod. Iba na Slovensku v tomto sme opravdu pozadu a je veľa spoločností, ktoré radšej zaplatia pokuty za nesplnenie podmienky zamestnania osoby so zdravotným postihnutím, než vytvoriť úpravy pre takéto miesto. 

A čo na to Európska únia a Európska komisia? Kliknite si na nasledovný link, prečítajte si text a pozrite si video... a pak odpovedzte sami sebe, či môžete aj vy prispieť k zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb, alebo vytvoriť podmienky pre ich mobilitu a dostupnosť Vašich služieb, produktov a podobne... pekný deň

V západnej Európe platí, že práca zdravotne postihnutého človeka je s vyššou pridanou hodnotou. Na Slovensku, žiaľ, zatiaľ platí to, že je to skôr záťaž... Do kedy to bude takto?