Sluchovo postihnutí a bariéry

25.05.2018

Jednou z tém konterencie Žilinský kraj bez bariér bola tzv. indukčná slučka pre nepočujúcich a jej význam vo verejných budovách. Keďže považujeme túto oblasť za dôležitú, rozhodli sme sa venovať na našom webe samostatnú časť a vytvoriť aj register indukčných slučiek tak, aby zdravotne postihnutí mali možnosť zistiť, kde všade je táto malá, ale dôležitá pomôcka.

O tom, čo je indukčná slučka sa viac dozviete pod nasledovným tlačidlom:

Zároveň radi usmerníme záujemcov zo strany úradov, súkromných subjektov a inštitúcií a presmerujeme ich na dodávateľov tak, aby mohli zabezpečiť odstránenie tejto bariéry pre sluchovo postihnutých a zlepšiť tak svoje služby voči verejnosti.

Dovoľujeme si preto upozorniť na naše webové stránky na linku: https://bezbariery.webnode.sk/bezbarierovost-a-sluchovo-postihnuti/, kde nájdete bližšie informácie a možnosť nám poskytnúť informácie do registra indukčných slučiek tak, aby zdravotne postihnutí mali takéto informácie na jednom mieste , za čo vopred ďakujeme.

Veríme, že sa k tejto aktivite pridajú aj ďalšie inštitúcie a organizácie a že aj táto bariéra bude postupne minimalizovaná.