Stalo sa a stáva sa...

18.10.2017

Pred niekoľkými rokmi povedal jeden veľvyslanec na rokovaní, že na Slovensku je možné všetko... to dokladuje aj krátka skúsennosť z včerajšej cesty na rokovania v Bratislave, ktoré sa stala na Hlavnej stanici.

Hlavná stanica v Bratislave je jedna z tých, ktoré sú vybavené prístupovým systémom Eurokľúč, takže majiteľ Eurokľúča nemusí čakať na obsluhu a otvorenie, ako je to v iných prípadoch. Pri použití tohto WC čakali vonku traja starší ľudia, vo veku tak 70 rokov a hovorili po anglicky.  Keď som im povedal, že toto WC je pre zdravotne postihnutých, opýtali sa, kde je WC pre mužov a pre ženy v hale ŽST s tým, že u nich, v Spojených arabských emirátoch rovnako ako v Rakúsku, skadiaľ došli na Slovensko na výlet, je normálne nevyužívať zariadenia pre ŤZP tak, aby boli vždy k dispozícii pre tých, komu sú určené. 

Medzitým ale využila otvorené dvere na WC pre ŤZP študentka, ktorá rýchlo vbehla, zatvorila za sebou dvere a WC použila. Keď sme sa jej opýtali, či je zdravotne postihnutá, odpovedala že nie, ani že nepotrebovala tak súrne, ale je to zadarmo. A dodala, že je študentkou Univerzity Komenského a že študenti cestujú zdarma. 

Takže na jednej strane seniori - turisti považujú za neetické použiť zariadenie pre zdravotne postihnutých, na strane druhej, ... opačný prípad. A s tým sa, žiaľ, stretávame často. V žiadnej inej krajine sme nepočuli to, že Eurokľúč chce zdravý človek, že si Eurokľúč vyrobí sám, a podobne. Iba na Slovensku. Prístup tých troch neznámych návštevníkov Slovenska je typický pre západné krajiny, kde je dôstojnosť a úcta k zdravotne postihnutým, kde je normálne nezneužívať systém, ktorý je, ako povedala neznáma študentka, zadarmo. Škoda, Slovensko... škoda. Zdravotne postihnutým sa môže stať ktokoľvej a kedykoľvek ... aj zlomkom sekundy. Napríklad špatným vstupom do cesty, keď ide auto... Majme preto ohľaduplnosť k zdravotne postihnutým ako inde vo svete. Možno že tí, ktorí si dnes neuvedomujú, čo je etické a slušné, sa raz objavia v ordinácii u lekára a pak v tej istej pozícii... a aký pak budú mať názor...