Žilinský kraj bez bariér

24.05.2018

Včera, 23. 5. 2018, Žilinský samosprávny kraj zahájil aktivity smerované k odstraňovaniu bariér v dosahu svojho regiónu a svojej pôsobnosti. Na túto tému sa uskutočnila konferencia s názvom Žilinský kraj bez bariér, ktorá nielen poukázala na nedostatky v súčasnom stave, ale priniesla aj niektoré pozitívne príklady a možnosti riešenia, ktoré sú už nielen v západnej Európe štandardom.

Celý priebeh konferencie spolu s prezentáciami, ktoré odozneli v prvom aj druhom bloku, môžete pozrieť na videozáznamoch pod týmto textom.

Teraz pripravujeme naše návrhy na konkrétne opatrenia, ktoré budú zaslané vedeniu Žilinského samosprávneho kraja a do ktorého sa, veríme, zapoja aj zdravotne postihnutí z tohto regiónu, ďalšie inštitúcie a lokálne verejné samosprávy. Na konferencii odoznela aj pozvánka na akciu Komunitnej nadácie Liptov, ktorá sa uskutoční 2. 6. 2018 medzi Liptovským Hrádkom a Liptovským Mikulášom, známa ako Barlatón, ktorá je už charakteristickou akciou solidarity v tomto regióne.

O ďalších krokoch a postupoch budeme informovať priebežne. Ďakujeme vedeniu Žilinského samosprávneho kraja aj všetkým prednášajúcim a účastníkom za toto stretnutie, ako aj pani poslankyni NR SR Silvii Shahzad, ktorá sa konferencie zúčastnila osobne. Z tohto strenutia by si mali zobrať príklad aj ďalšie regióny tak, aby sa aktivity dali poprepájať a vytvoriť našu krajinu ústretovú pre zdravotne postihnutých obyvateľov aj návštevníkov. Slovensko a jeho špecifiká v regiónoch spolu s historickým, kultúrnym a prírodným dedičstvom a za to stoja...