Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Sme radi, že problematika mobility sa dostáva stále častejšie medzi témy, ktoré v minulosti boli odsúvané do pozadia. Ale boli by sme ešte radšej, keby deklarované informácie boli skutočné a nie iba čiastočné. Vo vzťahu k tomu nás zaujal článok spoločnosti Metalia a.s. Bratislava, ktorý presadzuje kvalitné riešenia nielen v oblasti prístupových...

V týchto dňoch vstupujeme do piateho roku spolupráce so železničnými spoločnosťami na Slovensku, s ktorými sa snažíme presadiť zvýšenie bezpečnosti, komfortu a kvality osobnej prepravy, nástupu aj výstupu pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou, rozšírenie základných služieb nutných v rámci zákldných potrieb cestujúcich a pod.

Ako sme v minulosti uviedli, oslovili sme niektoré inštitúcie s dotazom dotýkajúceho sa pôsobnosti asistentov učiteľa a osobných asistentov na pôde škôl. Dnes sme obdržali odpoveď z ministerstva školstva, ktorú uvádzame v nezmenenej podobe:

cena za Eurokľúč rovnako ako za príslušenstvo k nemu ostáva pre rok 2020 bez zmeny. Cena Eurokľúča je stabilná od roku 2016, došlo iba k zvýšeniu poplatku za poštovné a balné vplyvom zmeny ceny za poštovné, ktoré sme zohľadnili v minulom roku.

Rok 2019 a hlavne jeho záver boli velmi rušné, nakoľko sa postupne otvoril na základe našich návrhov priestor pre prípravu projektov v oblastiach, ktoré na Slovensku v posledných desaťročiach neboli riešené, alebo nebolo dosiahnuté potrebného výsledku, ktorý by bol pre osoby s obmedzenou mobilitou prijateľný a použiteľný. Samozrejme, že na...

Hovoríme stále, že k tomu, aby človek mohol plniť svoje sny a želania, nepotrebuje ani nohy, ani ruky, ale potrebuje krídla v hlave. A teraz, v tento koncoročný a sviatočný čas sa tento názor potvrdil a nám pomohol a pomáha v našich aktivitách. A krídla nosia hlavne anjeli, v tomto prípade Digitálni anjeli, združenie profesionálnych dobrovoľníkov,...

Náklady na kúrenie, teplú vodu a elektrickú energiu sú pre veľa poskytovateľov sociálnych služieb vysoké a dostupnosť obnoviteľných zdrojov energie bola obmedzená. Preto sme v prvej polovine roku 2019 požiadali Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o prípravu a vydanie výzvy, ktorá by vyplnila túto medzeru...

Dňa 15. 12. 2019 vstúpil aj v Českej republike do platnosti nový grafikon železničnej dopravy, ktorý vytvoril prostredie pre súkromných prepravcov obsluhujúcich niektoré trate v regiónoch Českej republiky. Keďže prvé dni sprevádzali problémy nielen pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou, dovoľujeme si upozorniť na to, abyste v prípade, že cestujete...

V poslednom období sa stretávame s tým, že niektoré firmy hľadajú varianty úspor a riešení tak, aby mohli vykonávať svoje služby, výrobu, alebo iné činnosti, nakoľko dochádza k zvýšenej ekonomickej záťaži v ich nákladovosti, hlavne u miezd. V takýchto prípadoch navrhujeme týmto subjektom využitie zamestnanosti ŤZP pracovníkov a využitie práce z...

V súčasnej dobe je výstavba na Slovensku realizovaná prostredníctvom developerských spoločností jednou z významných oblastí celkového podielu výstavby, rekonštrukcií a to nielen obchodných centier a priestorov, ale i bytovej výstavby. Na základe toho sme požiadali o rokovanie so združením Inštitút urbánneho rozvoja v Bratislave, ktoré sa...

Dňa 17. 4. 2019 sme vykonali druhé podanie návrhu zaradenia Eurokľúča do zoznamu kategorizačných pomôcok tak, aby si jeho zaobstaranie nemusela hradiť osoba so zdravotným postihnutím. Včera, 29. 11. 2019 sme obdržali zamietavé stanovisko k tomuto návrhu, v ktorom sa okrem iného uvádza, že v zmysle zákona môže osoba so zdravotným postihnutím vykonať...